Miranda: uw hondenkapster in Den Haag

Privacy verklaring - Miranda uw hondenkapster

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Miranda uw hondenkapster. Ik ben gevestigd aan de Hortensiastraat 137 te Den Haag en sta ingeschreven onder nummer 54928265 bij de Kamer van Koophandel.

In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Mijn privacybeleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1  Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van mijn diensten
  • Het factureren van mijn diensten
  • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn diensten te kunnen verlenen
  • Het verstrekken van gegevens aan derder op basis van wettelijke verplichtingen
    (denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst)

2.2  Als u informatie inwint en geen klant wordt dan bewaar ik uw persoonsgegevens niet

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die ik van u heb verzameld, inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact met me opnemen.

Artikel 4: Derden

4.1  Ik verstrek uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2  Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te delen met derden dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken.
4.2  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor mijn omzet met hun gedeeld worden.

Artikel 5: Website

Op mijn website worden geen bezoekgegevens bijgehouden die tot een persoon herleidbaar zijn. Ik maak ook geen gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit doe ik omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs van mijn omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.